sexologie
INSTITUTUL DE SEXOLOGIE
   Prima pagina      Despre noi
Fundament


Institutul de Sexologie (IS), membră la WORLD ASSOCIATION FOR SEXUAL HEALTH din SUA și la EUROPEAN FEDERATION OF SEXOLOGY, acreditați de Camera Deputaților a Parlamentului României  este o organizaţie profesională, neguvernamentală, apolitică şi non-profit, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin voinţa de asociere a membrilor semnatari. Institutul este avizat de către Colegiul Psihologilor din România (aviz nr. RF-II-CJ-128/15.01.2013, Anexa 1, PV 1 din 15 ianuarie 2013) ca furnizor de formare profesională. Colaborează în prezent cu specialişti şi experţi din ţară şi Europa.Institutul de Sexologie (IS) are ca scop:1) Formarea continuă şi complementară (de tip masteral de 2 ani şi/sau de formă lungă durată de 5 ani) în psihoterapie de cuplu şi familie, sex-terapie şi psihologie clinică;

2) Promovarea medicilor şi psihologilor pentru prestarea de servicii în domeniul sexologiei;

3) Dezvoltarea personală şi profesională în domeniu;

4) Susţinerea profesiei de medic şi psiholog în domeniul sexologiei.     

 


Obiectivele  Institutului de Sexologie (IS) sunt:1) Promovarea imaginii de medic şi psiholog şi creşterea rolului acestuia în domeniul sexologiei;

2) Îmbunătăţirea continuă a statutului de medic şi psiholog şi a percepţiei rolului său în domeniul sexualităţii umane;

3) Promovarea serviciilor de psihoterapie de cuplu şi familie, consiliere şi de sex-terapie în domeniul sexologiei;

4) Promovarea activităţilor de cercetare în domeniul sexologiei de către medici şi psihologi;

5) Elaborarea de instrumente şi tehnici medicale (psihosomatică), psihologice (psihoterapie) ştiinţifice pentru diagnoză, consiliere, terapie şi ameliorarea disfuncţiilor sexuale;

6) Stimularea schimburilor ştiinţifice interne şi internaţionale în domeniile de interes (medicină urologie, medicină internă, medicină generală, psihiatrie, medicina de familie, psihoterapia, consiliere psihologică, psihologie clinică în domeniul sexologiei);

7) Activităţi de formare continuă, complementară (de tip masteral sau formă lungă de 5 ani) workshop-uri, seminarii, conferinţe şi campanii de educaţie în domeniul medicinii, psihoterapiei, consilierii şi psihologiei clinice.

 


ECHIPA 

Consiliul director:

Preşedinte Drd. Cristian DELCEA PhD
 
Vicepreședinte  Prof. Dr. Eva Ildiko DELCEA PhD
 
Director/secretar sef Ildiko PALYI
 
Asistent  Dr. Nicoleta NECHITA PhD


Formatori*:

 1. Prof. dr. Camelia STANCIU PhD
 2. Prof. dr. Maria Perez CONCHILLO PhD

 3. Prof. dr. Filipe Hurtado MURILLO PhD

 4. Prof. dr. Andres LOPEZ PhD

 5. Prof. dr. Iaona MICLUȚIA PhD
 6. Prof. dr. Loredana VÎȘCU PhDDepartamentul relaţii Internaţionale:

 

 1. Dr. Nora Cristina FLORESCU, Suedia
 2. Dr. Cristina STOICA,  Anglia
 3. Drd. Delia -Elena BORZA, Belgia
 4. Psiholog specialist Ildikó E. FÜLÖP, USA
 5. Psiholog Laura Ioana POPA, Austria
 6. Psiholog specialist drd. Lorena DUMITRACHE, Spania

Departamentul economic/Economic Department:
 
 1. Veronica MOŞ
__________
* În baza unui contract de prestări servicii. Prezentarea pe site a formatorilor este una nulă dacă nu au un contract încheiat între Institut și colaborator/formator.

Activităţile Institutului de Sexologie (IS) sunt:

1) Institutul (IS) se implică în activităţi specifice cum ar fi încurajarea serviciilor de medicină psihosomatică în disfuncţiile sexuale, sexologie, psihoterapie pentru îmbunătăţirea şi calitatea vieţii sexuale, educaţia sexuală, consilierea sexuală, sex-terapia, şi formarea de practicant autonom, specialist şi principal în domeniul sexologiei;

2) Dezvoltarea şi promovarea orientărilor recomandate pentru certificarea profesională a serviciilor profesionale în domeniul sex-terapiei, psihoterapiei şi a consilierii sexuale, precum şi supervizarea  practicienilor în domeniul sexologiei;

3) Asigurarea de forumuri şi adunări în care membrii Institutului (IS) de diferite discipline şi orientări paradigmatice care studiază sexualitatea pot fi auziţi şi schimba idei într-un spirit de colegialitate şi oferă oportunităţi educaţionale în domeniu pentru cei implicaţi în alte domenii profesionale similare;

4) Studii şi cercetări în domeniu medical şi în psihologie pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor în domeniu sexologiei;

5) Sprijinirea şi difuzarea de materiale profesionale pe educaţie sexuală, sexualitate, consiliere, şi sex-terapie în domeniul sexologiei;

6) Mediatizarea programelor educaţionale în domeniu precum şi alte activităţi similare.


SERVICII


Diagnostic, evaluare clinică şi psihoterapie* în:

 1. Tulburarea de ejaculare;
 2. Tulburarea de excitaţie la femei;
 3. Disfuncţia erectilă;
 4. Tulburarea de orgasm la femei şi bărbaţi;
 5. Tulburarea dorinţei sexuale la bărbaţi şi femei;
 6. Dyspareunia la bărbaţi şi femei;
 7. Vaginismul şi vulvodinia de tip psihogen;
 8. Abuzul sexual, violul şi hărţuirea sexuală;
 9. Disforia de penis;
 10. Dependenţele de: sexul virtual, pornografia, etc.
 11. Parafilii şi tulburări psihotice asociate;
 12. Tulburarea de identitate sexuală;
 13. Tulburările sexuale la persoanele LGBTQI.

Taxe


De la 199 de ron la 599 de ron.
 
Adresa (numai cu programare în prealabil)
 
INSTITUTUL DE SEXOLOGIE
Str. Plevnei Nr. 160 Cluj-Napoca Tansilvania, Romania
Tel/Fax 0364-437140 Mobil 0742885979 
E-mail: office@sexology.ro
______________________________________________
*Notă: Aceste servicii corespund principiilor şi standardelorInternaţionale de psihoterapie  şi consilire sexuală!
Fundament

Institutul de Sexologie (IS), membră la WORD ASSOCIATION FOR SEXUAL HEALTH din SUA și la EUROPEAN FEDERATION OF SEXOLOGY, acreditați de Camera Deputaților a Parlamentului României  este o organizaţie profesională, neguvernamentală, apolitică şi non-profit, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin voinţa de asociere a membrilor semnatari. Institutul este avizat de către Colegiul Psihologilor din România (aviz nr. RF-II-CJ-128/15.01.2013, Anexa 1, PV 1 din 15 ianuarie 2013) ca furnizor de formare profesională. Colaborează în prezent cu specialişti şi experţi din ţară şi Europa.

 

Base

Institute of Sexology (IS) is a professional, non-governmental, apolitical and nonprofit operating in accordance with the law and by the will of the signatory members. The Institute is approved by the Romanian College of Psychologists (no. RF-II-CJ-128/15.01.2013, Annex 1, PV 1 of 15 January 2013) as a training provider. The Institute is currently collaborating with specialists and experts from all around the country and  from Europe.

.

 

Institutul de Sexologie (IS) are ca scop:


1) Formarea continuă şi complementară (de tip masteral de 2 ani şi/sau de formă lungă durată de 5 ani) în psihoterapie de cuplu şi familie, sex-terapie şi psihologie clinică;

2) Promovarea medicilor şi psihologilor pentru prestarea de servicii în domeniul sexologiei;

3) Dezvoltarea personală şi profesională în domeniu;

4) Susţinerea profesiei de medic şi psiholog în domeniul sexologiei.     

 

The purpose of the Institute of Sexology:

1) Continuous and complementary training (the master of two years and / or long form of 5 years) couple and family psychotherapy, sex therapy and clinical psychology;

2) Promotion of doctors and psychologists to provide services in the field of sexology;

3) Personal and professional development in the field;

4) Support the profession of doctor and psychologist in the field of sexology. 

 

Obiectivele  Institutului de Sexologie (IS) sunt:

 

1) Promovarea imaginii de medic şi psiholog şi creşterea rolului acestuia în domeniul sexologiei;

2) Îmbunătăţirea continuă a statutului de medic şi psiholog şi a percepţiei rolului său în domeniul sexualităţii umane;

3) Promovarea serviciilor de psihoterapie de cuplu şi familie, consiliere şi de sex-terapie în domeniul sexologiei;

4) Promovarea activităţilor de cercetare în domeniul sexologiei de către medici şi psihologi;

5) Elaborarea de instrumente şi tehnici medicale (psihosomatică), psihologice (psihoterapie) ştiinţifice pentru diagnoză, consiliere, terapie şi ameliorarea disfuncţiilor sexuale;

6) Stimularea schimburilor ştiinţifice interne şi internaţionale în domeniile de interes (medicină urologie, medicină internă, medicină generală, psihiatrie, medicina de familie, psihoterapia, consiliere psihologică, psihologie clinică în domeniul sexologiei);

7) Activităţi de formare continuă, complementară (de tip masteral sau formă lungă de 5 ani) workshop-uri, seminarii, conferinţe şi campanii de educaţie în domeniul medicinii, psihoterapiei, consilierii şi psihologiei clinice.

 

The objectives of the Institute of Sexology (IS) are:

1) to promote the image of  doctors and psychologists and increase their role in sexology;

2) continuous improvement of the status of doctor  and psychologist and the perception of its role in human sexuality;

3) to promote the services of the couple and family psychotherapy, counseling and sex therapy in sexology;

4) tp promote research activities in sexology by doctors and psychologists;

5) to develop tools and scientific medical(psychosomatic), psychological (psychotherapy) techniques for diagnosis, counseling, therapy and for the improvement of sexual dysfunction;

6) to foster national and international scientific exchanges in the areas of interest (medicine urology, internal medicine, general medicine, psychiatry, family medicine, psychotherapy, counseling, clinical psychology in sexology);

7) training activities, complementary (or master of long-form 5 years) workshops, seminars, conferences and educational campaigns in medicine, psychotherapy, counseling and clinical psychology.

 

Activităţile Institutului de Sexologie (IS) sunt:

 

1) Institutul (IS) se implică în activităţi specifice cum ar fi încurajarea serviciilor de medicină psihosomatică în disfuncţiile sexuale, sexologie, psihoterapie pentru îmbunătăţirea şi calitatea vieţii sexuale, educaţia sexuală, consilierea sexuală, sex-terapia, şi formarea de practicant autonom, specialist şi principal în domeniul sexologiei;

2) Dezvoltarea şi promovarea orientărilor recomandate pentru certificarea profesională a serviciilor profesionale în domeniul sex-terapiei, psihoterapiei şi a consilierii sexuale, precum şi supervizarea  practicienilor în domeniul sexologiei;

3) Asigurarea de forumuri şi adunări în care membrii Institutului (IS) de diferite discipline şi orientări paradigmatice care studiază sexualitatea pot fi auziţi şi schimba idei într-un spirit de colegialitate şi oferă oportunităţi educaţionale în domeniu pentru cei implicaţi în alte domenii profesionale similare;

4) Studii şi cercetări în domeniu medical şi în psihologie pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor în domeniu sexologiei;

5) Sprijinirea şi difuzarea de materiale profesionale pe educaţie sexuală, sexualitate, consiliere, şi sex-terapie în domeniul sexologiei;

6) Mediatizarea programelor educaţionale în domeniu precum şi alte activităţi similare.

 

The activities of the Institute of Sexology (IS) are:

1) The Institute (IS) engages in specific activities such as encouraging psychosomatic medicine services in sexual dysfunction, sexology, psychotherapy in order to improve the quality of sexual life, sexual education, sexual counseling, sex therapy, and the formation of autonomous practitioner, specialist and principal in sexology;

2) Development and promotion of guidelines recommended for professional certification of professional services in the field of sex therapy, sex psychotherapy and counseling, and supervising practitioners in sexology;

3) Providing forums and meetings where members of the Institute (IS) of different disciplines and paradigmatic orientations studying sexuality can be heard and share ideas in the spirit of fellowship and offer educational opportunities in the field for those involved in other similar professional fields;

4) Education and research in the medical and psychology field to improve the quality of the services in the field of sexology;

5) Support and dissemination of professional materials on sex education, sexuality counseling, and sex therapy in the field of sexology;

6) Dissemination of educational programs and similar activities