INSTITUTUL DE SEXOLOGIE ORGANIZEAZĂ
FORMARE COMPLEMENTARĂ ÎN dublă specializare în SEX-TERAPIE și PSIHOTERAPIE DE CUPLU ȘI FAMILIE

1. Denumire curs:
Curs de formare complemantară în Sex-Terapie și Psihoterapie de cuplu și familie

2. Scopul
Programul de formare complementară în sex-terapie (2 ani) este conceput pentru a oferi o fundamentare ştiinţifică în domeniul sexologiei clinice. Programul este astfel conceput încât el include atât disciplinele de bază oferite în cadrul planurilor de învățământ superior în domeniul psihologiei clinice, psihoterapiei şi a consilierii psihologice cât şi o serie de cursuri în domeniul științelor medicale. Aceste cursuri sunt construite pentru a răspunde nevoilor specialiștilor din domeniul clinic.

3. Obiective
Asigurarea însuşirii unor cunoştinţe, competenţe şi abilităţi generale şi specifice necesare profesării ca psiholog/psihoterapeut/medic în domeniile țintă (sex-terapie). Modelarea profesională şi personală în vederea muncii în echipă, pentru iniţierea şi susţinerea unor abordări interdisciplinare şi pentru cercetare şi dezvoltare în domeniul sex-terapie; Constituirea şi întreţinerea comunicării în interiorul unei reţele de specialişti în domeniul sex-terapiei precum şi racordarea la reţeaua internaţională de formatori şi practicieni în domeniu. Fixând aceste obiective precum şi prin structura curriculumul-ului dorit ne propunem dezvoltarea a două seturi de competenţe recomandate la nivel european:
A. Competenţe profesionale specifice domeniului
Specificarea obiectivelor serviciilor oferite în domeniul sexologiei prin interacţiune cu clienţii. Evaluare şi intervenţie în funcţie de caracteristicile indivizilor, cuplului, familiei, copiilor; şi/sau grupurilor de familii. Dezvoltarea de servicii în domeniul sexologiei pornind de la teorii şi metode psihologice/medicale validate ştiinţific.
B. Competenţe suport
Alegerea unei strategii adecvate în situaţii profesionale pe baza reflecţiei asupra acestora şi asupra propriilor competenţe. Dezvoltarea profesională continuă. Iniţierea şi menţinerea de relaţii profesionale. Implicarea în asociații profesionale de specialitate.

4. Argument
În conceperea acestui program de formare s-au luat în considerare standardele academice naţionale, precum şi standardele Institutul de Sexologie IS, EFTA – European Family Therapy Association, American Psychological Association (APA) precum şi a celor de la World Association for Sexual Health și European Federation of Sexology . Din aceste considerente, prin acest program se vizează dezvoltarea competenţelor necesare unui psiholog/medic european, practicant în domeniul sexologiei. De asemenea prin acest program şi prin curriculumul propus, ne încadrăm în paradigma „scientist-practitioner”, ceea ce reprezintă o îmbinare fericită a cercetării cu practica profesională, satisfăcând atât standardele Asociaţiei Institutul de Sexologie, cât şi standardele European Federation of Sexology, forul care reglementează practica profesională în domeniu pe piaţa muncii din Europa. În baza competenţelor formate în cadrul programului, absolvenţii vor putea să se insereze rapid în câmpul muncii şi să-şi continue performant pregătirea la nivel autonom. Prezenta formare are la baza atât o abordare individuală a tuturor școlilor/modelelor majore de psihoterapie (urmărind dobândirea de cunoştinţe teoretico-metodologice referitoare la ceea ce le este specific sau dominant) cât şi dobândirea unei viziuni bazate pe eclecticismul ştiinţific fundamentat (în trei sensuri: a. împrumutului de metode şi tehnici; b. fuziunii acestora în cadrul acelor modele de sex-terapie care prezintă compatibilitate din punct de vedere epistemologic; c. completării între diferitele modele şi şcoli care sunt fundamentate pe diferite paradigme). Sex-terapeutul are nevoie de dobândirea unor cunoştinţe şi abilităţi de o remarcabilă diversitate prin care poate facilita schimbarea benefică, respectând calitatea vieţii sexuale pacientului, dovedind o abordare cultural sensibilă şi plină de respect pentru diversitatea modalităţilor de funcţionare umană.

ACREDITARE CPR
Cursul de formare complementară este avizat de Colegiul Psihologilor din România (aviz nr. RF-II-CJ-128/09.11.2018, conf. P.V. din 09.11.2018) în baza art. 45 și 52 alin. 1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005 la propunerea Comisiei de psihologie clinică și psihoterapie și hotărât să fie avizat cursul de către Comitetul director CPR.

Formatori

Lect. Univ. Dr. Cristian DELCEA

Module

Cod Discipline Credite Nr. ore/saptamana Verificare
Curs Sem Lab
Semestrul I
ST 1001 Introducere în sex-terapie 7 2 1 E
ST 1002 Fundamente teoretice ale sex-terapiei 7 2 1 E
ST 1003 Noi tendințe paradigmatice în sex-terapie 6 2 1 E
ST 1004 Instrumente calitative şi psihometrice în sex-terapie 5 2 1 VP
ST 1005 Cercetarea științifică în sex-terapie 5 2 E
Total 30 8 4 2
Semestrul II
ST 1006 Interviul în sex-terapie 7 2 1 E
ST 1007 Aplicații clinice în sex-terapie 7 2 1 E
ST 1008 Relația terapeutică în sex-terapie 6 2 1 VP
ST 1009 Metode şi tehnici utilizate în sex-terapie 5 2 1 C
ST 1010 Sex-terapia online 5 2 E
Total 30 8 4 2
Semestrul III
ST 1011 Sex-terapia în disfuncţia sexuală a dorinţei la femeie 7 2 1 E
ST 1012 Sex-terapia în disfuncţia sexuală de excitaţie la femeie 7 2 1 E
ST 1013 Sex-terapia în disfuncţia sexuală de orgasm la femeie 6 2 1 C
ST 1014 Sex-terapia în dispareunie la femeie 5 2 1 C
ST 1015 Sex-terapia în tulburarea de vaginism 5 2 C
Total 30 8 2 4 C
 Semestrul IV
ST 1016 Sex-terapia în tulburarea de ejaculare 7 2 1
ST 1017 Sex-terapia în disfuncţia erectilă 7 2 1 E
ST 1018 Sex-terapia în anejaculare/tulburare de orgasm 6 2 1 E
ST 1019 Sex-terapie în dispareunie la barbat 5 2 1 C
ST 1020 Sex-terapia în disfuncţia dorinţei sexuale la barbat 5 2 C
Total 30 8 4 2

 

Costuri
Fiecare modul costă 175 de euro. Se achită numai prin virament bancar.

Grupul ţintă*
La acest curs se înscriu cei care sunt licențiați în psihologie, medicină, asistența socială, teologie, filologie și atestați în psihoterapie.

Înscrierea
Înscrierile se fac pe adresa de e-mail: sexterapie@sexology.ro și achitarea taxei se face prin virament bancar.

Data și ora pentru București
23 noiembrie 2019, ora 10.

Data și ora pentru Cluj-Napoca
14 aprilie 2019, ora 10-16.

Locul
București, Hotel Ramada Majestic str. Victoriei nr. 38 sala de cursuri.
Cluj-Napoca, Hotel Beifin str. Piața Avram Iancu nr. 3, sala de cursuri.

*Nota: Institutul își rezervă dreptul de a selecta candidații înscriși în funcție de nivelul de pregătire în domeniu, respectarea Codului deontologic şi de etică profesională precum şi în funcție de unele reguli interne ale Institutului. Mulțumim pentru înțelegere!