Prezentul document pune la dispoziția utilizatorilor terți Regulamentul privind termenii și condițiile de utilizare a site-ului Sexology.ro (denumit in continuare „site-ul”).

Site-ul este în posesia societății INSTITUTUL DE SEXOLOGIE (IS), cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Plevnei nr. 160, înființat prin sentința civilă 1C10257/CC/2012 COD IBAN: RO45BTRL06701205M34615XX, COD FISCAL: 31030087, reprezentat de
Dl. conf. univ. dr. Cristian DELCEA, în calitate de președinte al Institutului IS, denumit în continuare Institutul IS.
Utilizarea site-ului (care include accesul, navigarea, dar și cumpărarea cursurilor prezentate pe acest site), constituie acordul respectării termenilor și condițiilor ce vor fi enunțate în prezentul document, incluzând toate efectele și consecințele pe care acestea atrag.

Administratorului website-ului are dreptul de a modifica în orice moment continutul prezentului acord fără o notificare prealabilă a utilizatorilor. Utilizatorii au acces în permanență la documentul referitor la termeni și condiții și le pot consulta în orice moment.

Conținutul site-ului

Conținutul prezentului site nu poate fii reprodus, utilizat, expus, transmis sau distribuit în alte scopuri în afara celor expres și permise legal. Extragerea informațiilor de orice fel urmată de utilizarea lor în scop comercial, indiferent de natura acesteia, care depășește sfera copiei private reglementate de lege ori pentru vânzare sau licențiere și neavând în posesie un un consimtământ prealabil scris al titularului drepturilor de proprietate, reprezintă o încălcare a termenilor și condițiilor.

De asemenea, vă exprimați consimțământul de a nu interfera sau afecta în vreun fel securitatea site-ului (inclusiv toate elementele acesteia) cu elemente ce previn sau blochează în vreun fel utilizarea, copierea de conținut sau elemente ce întăresc limitele de utilizare a site-ului sau a conținutului inclus în acesta. Se exclude garantarea utilizării discontinue și neîntrerupte a site-ului, fiind posibilă intervenirea unor erori/defecte. Vor fi luate toate măsurile pentru a limita și înlătura asemenea situații neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Orice comentariu scris de către utilizatorii site-ului poate fi folosit în scopuri publicitare și nu numai.

Frauda

Este posibilă necesitatea creării unui cont personal pe site în scopul accesării anumitor secțiuni sau cursuri. Prin prezentul document, declarați că sunteți de acord cu asumarea integrală a responsabilității pentru toate activitățile realizate pe site prin contul personal. De aceea, vă rugăm să asigurați securitatea informațiilor contului și al alor date de acces. În nefericita situație în care vă este copromisă securitatea contului, trebuie să anunțați imediat administratorul site-ului. Cristian Delcea (office@sexology.ro) nu se face responsabil pentru daunele cauzate sau cele cauzate terților de oricare fel prin utilizarea neautorizată a contului.

Drept aplicabil

Folosind site-ul, utilizator se declară de acord cu guvernarea legilor române asupra Termenilor și condițiilor și asupra oricăror dispute ce pot apărea între utilizatori și administratorul INSTITUTUL DE SEXOLOGIE (IS), sau asociați/parteneri/afiliați ai acestuia. În cazul eventualelor conflicte, se va încerca rezolvarea lor pe cale amiabilă într-o primă fază, însă, dacă nu se ajunge la un consens, rezolvarea acestor situații se va soluționa în instanță, conform legilor române în vigoare.

Modificările site-ului, disponibilitatea

Administratorul site-ului are dreptul de a modifica structura și interfața oricărui element al site-ului, indiferent de moment și de intervalul de timp ales. De asemenea, are dreptul de a întrerupe parțial sau total, temporar sau permanent serviciile puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul site-ului fara o notificarea prealabilă, fie ea individuală sau generală.

Orice întrebare sau nelămurire referitoare la prezentul document, se poate adresa pe e-mail la office@sexology.ro.

Modalitatea de funcționare

Comenzile/înscrierile efectuate pe acest site sunt confirmate prin e-mail la sfârșitul comenzii. Tot prin e-mail vor fi transmise și informațiile, link-urile, invitațiile etc. după caz. Pentru accesul la evenimentele Sexology.ro, invitațiile pot fi prezentate în formă tipărită sau direct pe ecranul laptopului/smartphone-ului/unui device electronic.

Modalitățile de plată

Plata cu cardul

Plățile se pot efectua folosind cardurile de debit sau credit. Acestea sunt procesate de https://euplatesc.ro/, cu care INSTITUTUL DE SEXOLOGIE (IS), este partener. Comunicarea cu procesatorul se face printr-o conexiune securizată, datele fiind criptate. Toate informațiie privind cardul vor fi exclusive prelucrate de către procesatorul plăților.

Factură fiscală persoane juridice

Pentru comenzile efectuate în numele unei entități juridice, se pot emite facturi fiscale în urma unei solicitări scrise primite pe office@sexology.ro. Solicitarea trebuie să conțină numărul de comandă sau numele pe care s-a efectuat comanda și datele de facturare complete (nume societate, CUI, Nr. Reg Comerț, Sediu social, Cont bancar, banca la care este deschis contul, delegat).

Returnarea contravalorii cursurilor

Site-ul Sexology.ro este o platformă prin care utilizatorii pot achiziționa module/cursuri online. Cererile de rambursare se pot face prin e-mail la adresa office@sexology.ro în maxim 15 de zile de la începerea cursului. Orice solicitare primită după această perioadă nu va fi luată în considerare sub nicio formă.

Protecția datelor personale

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, datele personale furnizate de către utilizatori vor fi administrate doar în scopurile specificate și în scopul oferirii serviciilor în condiții optime. Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că datele cu caracter personal pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii serviciilor în condiții optime de către administratorul site-ului a serviciilor de reclamă, marketing și publicitate, a serviciilor de comunicații electronice și a serviciilor asociate platformei de vânzare a cursurilor. Fiecare utilizator furnizează anumite date personale pentru a beneficia de serviciile oferite de administrator. Refuzul furnizării anumitor date poate duce la imposibilitatea accesării anumitor servicii prin intermediul site-ului. De asemenea, aceste date pot fi furnizate partenerilor contractuali ai INSTITUTUL DE SEXOLOGIE (IS), ce sunt implicați în furnizarea unor servicii prin intermadiul site-ului. Conform Legii nr. 677/2001, fiecare utilizator beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Utilizatorul are dreptul de a se opune prelucrării acestui tip de date care îl privesc și să solicite ștergerea datelor. Totodată, utilizatorii înțeleg și acceptă că efectul ștergerii acestor date va fi imposibilitatea de a accesa serviciul oferit de administratorul site-ului. Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorii pot face o cerere scrisă pe care să o trimită prin e-mail la adresa: office@sexology.ro.

Limitarea răspunderii

INSTITUTUL DE SEXOLOGIE (IS), nu răspunde în nicio măsură, sub nicio formă și nu poartă niciun fel de responsabilitate pentru serviciul de procesare a plăților cu cardul și pentru orice tip de eroare și/sau fraudă ce decurge sau care are legătură cu serviciul de plată. Datele furnizate de către utilizatori sunt responsabilitatea acestora și se fac complet responsabili de veridicitatea acestora.